woensdag 17 juni 2009

Multidimensionale organisaties

De nieuwste hype in organisatie inrichting is de Multidimensionale aanpak.

De term komt voort uit het onderzoek van Professor Strikwerda in opdracht van de Stichting Management Studies, genaamd "Van Unitmanagement naar multidimensionale organisaties" van Januari 2008.
Organisaties lijken meer en meer het unit model los te laten en multidimensionaal, d.w.z. vanuit meerdere invalshoeken (regio, productgroep, functie marktsegment), te gaan sturen. De common denominator is de 'klant/markt ' waar een geintegreerd aanbod van producten en diensten wordt aangedragen.

Zoals met vrijwel alle strategische beslissingen in organisaties ligt aan de verandering van het organisatiemodel een veranderde marktbenadering ten grondslag.
Waar het echter veelal mis gaat bij de implementatie van dergelijke veranderingen is bij de operationalisering.

Want een multidimensionale organisatie lijkt makkelijk te verwezenlijken:
  • Zorg voor een goede mission statement (ambitie is geïntegreerd product/dienst aanbod)
  • Creëer een nieuw economisch model met nieuwe kritieke dimensies en prestatie indicatoren (denk aan functieprofielen met de KVA (Kennis, Vaardigheden en Gedragscomponenten), selectie van de juiste managers voor de nieuwe aanpak, communiceer de strategie en de nieuwe aanpak en regel een goed beloningssysteem)
  • Creëer goede management informatie die de multidimensionale verantwoordings structuur ondersteunt.
  • Benoem de nieuwe verantwoordelijke managers en hun dimensies.
  • Implementeer door een consistent en actief performance management.
(Bron: vrij geïnterpreteerd naar de samenvatting van de onderzoeksresultaten en de publicatie van J. Strikwerda van 17 januari 2008)

Deze 5 stappen voor een succesvolle migratie liggen zo voor de hand dat men al gauw geneigd zal zijn te denken dat er niets nieuws onder de zon is. Iedere goed doordachte organisatieverandering kent deze fasen en milestones.

In de uitwerking van deze stappen zit het nieuwe van deze aanpak.

Multidimensionale organisatie inrichting lijkt een instrument in de lijn van het Rijnlands denken. Immers met meer oog voor de klant. Meer bevoegdheden en regel mogelijkheden dicht bij de mensen die in de uitvoering zitten.
Toch mag niet worden gebagatelliseerd hoe zeer de verantwoordingsstructuur van het Angelsaksische denken wordt vastgehouden. Niet voor niets is stap 3 specifiek gewijd aan management informatie ter verantwoording.

Specifiek noemt Strikwerda als voorbeelden;
  • het creëren van een grootboek waarin transacties multidimensionaal worden vastgelegd
  • het implementeren van een eenvoudig systeem voor kosten toerekening.

Met het besef dat de klant gebaat is bij meer regel mogelijkheden voor de eindleverancier van de dienst of het product neemt kennelijk de behoefte aan controle (en dus verantwoording) toe.

In een combinatie van Multidimensionaal en Rijnlands denken bestaat ook een management informatie behoefte, maar die is veel meer gericht op het besturen van het proces van onderaf. (beïnvloedings mogelijkheden)

Zoals met alle mooie instrumenten het geval is wordt het succes niet zozeer bepaald door het instrument zelf als wel door de intentie waarmee het instrument wordt gehanteerd.